یافتن

«مسعود زمانی مقدم»

یافتن

«مسعود زمانی مقدم»

نسخۀ الکترونیکی رایگان مجموعۀ 260 کتاب در زمینۀ علوم اجتماعی، علوم ارتباطات و رسانه، و مطالعات خانوده، زنان و فمینیسم از متفکران، نظریه‌پردازان و مولفان علوم اجتماعی از جمله، مونتسکیو، روسو، دوتوکویل، مارکس، وبر، زیمل، گیدنز، فوکو، هابرماس، بوردیو، بودریار، آرنت، باومن، برلین، اسکاچپول، الیوت، برمن، برینتون، پارکین، پوپر، تافلر، دارندرف، لوبون، روشه، فروند، کاسیرر، گلدمن، لوفور، میل، هاروی، هیوز و .... این مجموعه همچنین شامل آثاری جامعه‌شناختی و مردم‌شناختی دربارۀ فرهنگ اقوام ایرانی و مسائل اجتماعی ایران است.

(توجه! این کتاب‌ها چاپ قدیم هستند که تجدید چاپ نشده‌اند. و نیز اینکه پیش از این در چندین سایت بارگذاری شده بودند و در اینجا فقط دسته‌بندی شده‌اند)

مجموعۀ 1:لینک دانلود )

 • زیگمونت باومن_عشق سیال (در باب ناپایداری پیوندهای انسانی)
 • ژان بودریار_جامعه مصرفی
 • ژان بودریار_در سایۀ اکثریت‌های خاموش
 • ریمون بودون_روش‌های جامعه‌شناسی
 • پی‌یر بوردیو_گفتارهایی درباره ایستادگی در برابر نولیبرالیسم
 • پی‌یر بوردیو_نظریه کنش (دلایل عملی و انتخاب عقلانی)
 • کریستوفر پیرسون_معنای مدرنیت (گفت‌و‌گو با آنتونی گیدنز)

مجموعۀ 2:لینک دانلود )

 • رالف دارندرف_انسان اجتماعی 
 • ژان‌ژاک روسو_قرارداد اجتماعی
 • گئورگ زیمل_مقالاتی درباره تفسیر در علم اجتماعی
 • میشل فوکو_باید از جامعه دفاع کرد
 • آنتونی گیدنز_چشم‌اندازهای جهانی
 • آنتونی گیدنز_راه سوم (بازسازی سوسیال دموکراسی)
 • آنتونی گیدنز_سیاست و جامعه‌شناسی در اندیشه ماکس وبر
 • یورگن هابرماس_جهانی‌شدن و آینده دموکراسی

مجموعۀ 3: (لینک دانلود )

 • راب استونز_متفکران بزرگ جامعه‌شناسی
 • ریچارد آزبورن و بورین وان‌لون_جامعه‌شناسی (قدم اول)
 • منوچهر آشتیانی_جامعه‌شناسی شناخت کارل مانهایم
 • منوچهر آشتیانی_جامعه‌شناسی شناخت ماکس شئلر
 • منوچهر آشتیانی_جامعه‌شناسی شناخت
 • یوسف اباذری_خرد جامعه‌شناسی
 • پیتر آزبرن_چگونه مارکس بخوانیم

مجموعۀ 4: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 5: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 6: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 7: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 8: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 9: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 10: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 11: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 12: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 13: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 14: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 15: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 16: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 17: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 18: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 19: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 20: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 21: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 22: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 23: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 24: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 25: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 26: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 27: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 28: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 29: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 30: اضافه خواهد شد.

مجموعۀ 31: اضافه خواهد شد.